ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
1. ผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)  
2. คำวินิจฉัย (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)  
... อ่านทั้งหมด