ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เสม็ด ครั้งที่ 3
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด