ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านระเบิกขาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด