ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด รื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด