ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอการยกระดับมาตรการ กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 (5 ปีซ้อน พ.ศ. 2560 - 2564)
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอความร่วมมือคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ข่าวสารจาก สขร.
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
คำแนะนำสำหรับประชาชน / สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด