ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ยกเลิกประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (20/09/2565)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (05/09/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด รื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (28/06/2565)
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23/06/2565)
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (16/06/2565)
เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (14/02/2565)
เว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (14/02/2565)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (06/10/2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (06/10/2564)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 (11/08/2564)