ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด รื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (28/06/2565)
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23/06/2565)
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (16/06/2565)
เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (14/02/2565)
เว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (14/02/2565)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (06/10/2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (06/10/2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (08/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดข้างรั้วโรงเรียนบ้านเสม็ดหมู่ที่ 1 (25/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กพร้อมธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ที่ 2 (25/08/2564)