ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ (13/03/2563)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (12/03/2563)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (10/03/2563)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (09/03/2563)
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ (09/03/2563)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ๋องสอน เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (08/05/2562)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/01/2562)
ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (11/10/2561)
ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (11/10/2561)
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ (Terms of Reference : TOR)โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)ประจำปี 2562 (11/10/2561)