ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด