ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ อบต.เสม็ด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 15 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 15 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระบะขนาด 1 ตัน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด