ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด