ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด