ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เชื่อมโยง ...
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-64
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-64 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกตลาดกลาง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ2557
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ2557 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด