ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อสั่งการป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
บทความน่าศึกษา "ทำไมต้องประชุมลับ" "สัญญาต้องเป็นสัญญา" " ขอย้ายแล้วทำไมไม่ได้ย้าย" "อยากได้ลายมือคนสั่งไม่ฟ้อง" "วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ" อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชาร พ.ศ. 2540
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บทความเรื่อง "สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้" "ถึงทางตัน" "ไม่จ่ายแต่อยากรู้" "ไม่ใช่ลูกแต่ไปด้วยทุกที่" "ต้องปิดตลอดไปหรือไม่" อ่านต่อ ...
เผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ อ่านต่อ ...
บทความน่ารู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
บทความเรื่อง 1. ชาวบ้านได้อะไร 2. ก็ผมมีสิทธิ์ 3. โครงการดี ต้องดูได้ 4. ขายแพง แต่แจ้งไปว่าขายถูก 5. เอายังไงดี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด