ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย ตลาดย้อนยุคบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเรื่องช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและขอคำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สิงห์บุรี
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศกำหนดนโยบาย มาตราการและแผนงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบจ.สิงห์บุรี
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด