สัญญาอื่นๆ
สัญญา กฟต.3/สทพ.004/2562 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานก่อสร้างงานย้ายแนวเสาไฟทางหลวงบ้านมิไร-บ้านพรวน การไฟฟ้าสาขาสทิงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด