ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 34 (ลงวันที่ 2 กันยายน 2565) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล33 (ลงวันที่ 1 กันยายน 2565) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าโปร่งแดงชัยราม-วันสามัคคีธรรม (ลงวันที่ 29สิงหาคม 2565) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ซอยเทศบาล 11 (ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซอยเทศบาล 68 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ซอยเทศบาล 51 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ทางเชื่อม ซอย 54 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจ ATK วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจ ATK ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด