ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10004 หมู่ 6 ตำบลบ้านจ่าถึงหมู่4 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10003 บ้านบ้านทองเอน ถึงบ้านเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10014 บ้านวิหารขาวถึงบ้านจักรสีห์ตำบลวิหารขาว ถึงตำบลจักรสีห์ อำเภอท่าช้างถึงอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย ตลาดย้อนยุคบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทาง สห.ถ. 10025 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลำแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมต่อตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมเทรลเลอร์หางลาง ชนิดล้อหน้าเหล้กผิวเรียบ ล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจัดทำนิทรรศการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.๑๓๐ (หลังเดิม) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงหืบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ 11 ต.ประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อต.อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอนุเสาวรีย์ปู่ดอก เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 ต.พักทัน จากถนนลาดยางบ้านพักทันถึงบ้านโพธิ์หอม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถึงเขตติดต่อต.ดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.๑๓๐ (หลังเดิม) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 12 เชื่อมต่อ หมู่ 10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10010 บ้านไผ่ดำ -บ้านล่องกะเบา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10 ต.พักทัน ซอยพัฒนา ๒ เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดอนพร้อมลงลูกรัง สายหลังโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 5 ตำบลพักทัน จากถนนลาดยาง บ้านพักทันถึงบ้านโพธิ์หอม ถึงเขตติดต่อ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห 12008 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพักทัน ซอยพัฒนา 2 เชื่อมต่อ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10010 บ้านไผ่ดำถึงบ้านล่องกะเบา ต.ทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมเขตติดต่อ หมู่ 12 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.12008 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายหลังโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สห.12008 หมู่ 2ถึงหมู่7 ต.จักรสิห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายหลังโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการเชื่อมต่อถนนมทางหลวง 3030 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลคอทราย เชื่อมต่อ ถนนสายบ้านวังกา - บ้านวังกระจับ - บ้านหอคอย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายวังทอง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห 4003 หมู่ที่ 6 บ้านบางชัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมบ้านกล้วย เขตติดต่อจังหวัดลพบุรี และหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตกลางกมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลวิหารขาว อำเภอค่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดคลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ 9 หนองระหาน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงวังกระจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ. 2016 แยกทางหลวงชนบท 32 -บ้านบางพาน หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติการงานที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีโดยวิธีเฉพาะเเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติการงานที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีโดยวิธีเฉพาะเเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลบอกวิธีเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของ อบจ.สิงห์บุรี วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อต่อถนนทางหลวงชนบทสายโคกพร้าว-สวนกล้วย ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (E-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานบริเวณ ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.10015 บ้านโพธิ์หอม - บ้านโคกนางพระจัน ตำบลโพชนไก่,ตำบลบ้านจ่า,ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.33005 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโครงการจัดทำและติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรถนนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สห.ถ. 10004 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านจ่า – หมู่ที่ 4ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10020 บ้านพักทัน – บ้านสระแจง ตำบลพักทัน – ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นกลางแจ้งบริเวณสวนน้ำเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวหนองหม้อแกง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห ถ.10006 สายทางบ้านหนองโขลง - บ้านจ่า - บ้านกลับ ตำบลโพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติการงานที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีโดยวิธีเฉพาะเเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด