ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัยเข้าร่วมโครงการ"PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี"
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันนี้ (8 พ.ค.2563 เวลา 09.00น.) นายสัมฤทธิ์ พันธัง ผจก.มช นำพนักงาน ลูกจ้าง และคนงาน เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ"PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี" ร่วมกับเหล่ากาชาดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร และกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 178 คน 62,300 ซีซี อ่านต่อ ...
PEA สาขาอำเภอมหาชนะชัย ร่วมออกแบบบูธบริการงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ปี 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
PEA สาขาอำเภอมหาชนะชัย ร่วมออกแบบบูธบริการงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัมฤทธิ์ พันธัง ผู้จัดการ PEA มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำพนักงาน ลูกจ้าง และคนงาน ร่วมออกบธบริการงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกประจำปี 2563 ณ บริเวณเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในส่วนนี้ PEA มหาชนะชัย ได้นำ PEA Smart Plus Application ใหม่มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟได้รับรู้การใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการออนไลน์ แบบครบวงจรของ PEA อนึ่ง ระหว่างการออกบูธบริการได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้บริหารของ PEA ให้เกียรติมาเยี่ยมบูธดังนี้ - นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย - นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย - นายวัลลภ บุตรนุช ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร - นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมภาคจังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. PEA มหาชนะชัย ได้ดำเนินกิจกรรมจัดซุ้มบริการน้ำดื่มให้กับขบวนฟ้อนรำ และประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน ดังกล่าว ภาพ/ข่าว : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด PEA สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อ่านต่อ ...
PEA มหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
PEA มหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
PEA มหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
... อ่านทั้งหมด