การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด