ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ 1(ชุมชนสุขเกษม-สายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณทางแยกหน้าวัดเขาแก้ว ถึงบริเวณฌาปนสถานบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด