ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
2. ประกาศจ้างเหมางานซ่อมแซมลานจอดรถและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอมหาชนะชัย วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขขายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
1.ประกาศงานจ้างเหมาตัดต้นในเขนการไฟฟ้าอำเภอมหาชนะชัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา มกราคม - มีนาคม 2560 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตุลาคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด