ประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
2. ประกาศจ้างเหมางานซ่อมแซมลานจอดรถและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอมหาชนะชัย วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด