ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โดยสาร) ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด