อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
คำสั่งการแบ่งกลุ่มงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด