นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(พลเอก ศิริ ดิษฐกุล) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด