ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แมนชั่น บังกาโลและเกสต์เฮาส์ ที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แมนชั่น บังกาโลและเกสต์เฮาส์ ที่ให้บริการที่พักชั่วคราว (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด