ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ อ่านต่อ ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ตามโครงการ To Door Service ปีที่ 4 ออกจัดเก็บห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ตามโครงการ To Door Service ปีที่ 4 ออกจัดเก็บห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ อ่านต่อ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
... อ่านทั้งหมด