ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การแข่งขันกีฬาตำบลวัดธาตุ (04/02/2563)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน (04/02/2563)
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน ( Flow chat ) (11/06/2561)
ประชาสัมพันธ์ คิวอาร์โค้ด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ (21/02/2561)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ (19/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 บ้านเบิดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2561)
เชิญชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 (08/05/2560)
แจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ (17/10/2559)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (17/10/2559)