ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (29/01/2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน #รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (29/01/2563)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม นอกสถานที่ ตามโครงการ To Door Sercice ปีที่ 5 (ห้วงจัดเก็บเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) (17/12/2562)
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/10/2562)
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2562)
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (18/09/2562)
[ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12/09/2562)
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์วารสาร แม่ร่องสอน ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2562)
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาสำรวจการครอบครองที่ดิน ของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย (บ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/09/2562)