ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด