ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.สท.8(ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นค.ถ.21-006 บ้านนาคลอง - บ้านสร้างประทายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด