ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตทับถนนเดิม ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตทับถนนเดิม ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักาาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักาาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรทุกน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรทุกน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารหมอกคำและรั้วโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารหมอกคำและรั้วโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 571 คน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561 รวมจำนวน 62 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 571 คน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561 รวมจำนวน 62 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศฯ และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศฯ และเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรทุกน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นหมอกน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.1-0004 สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ-บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.1-0004 สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ-บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุบริเวณศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร บริเวณศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหลังคาโดม ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมถนน/ลานจอดรถ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตารางเมตร โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหลังคาโดม ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมถนน/ลานจอดรถ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตารางเมตร โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสุขาชาย-หญิง ภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสุขาชาย-หญิง ภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ และเอกสารประมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ 1-0005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ และเอกสารประมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ 1-0005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปูพื้นผิวสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์สนาม ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปูพื้นผิวสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์สนาม ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปูพื้นผิวสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์สนาม ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลจ้างปูพื้นผิวสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์สนาม ในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.1-0003 สายบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.1-0003 สายบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... อ่านต่อ
ประมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ 1-0005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ 1-0005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 4,000,000 บาท ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อชุดวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 463 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลซื้อชุดวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 463 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ อบจ.อาสารักษาสุขภาพ งบประมาณจำนวน 5,924,085 บาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด