ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตทับถนนเดิม ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีตทับถนนเดิม ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด