กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบเทศบาลนครตรัง เรื่อง การขอใช้อาคาร สถานที่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียนเทศบาลนครตรัง เรื่อง ว่าด้วยการใช้รถโดยสาร พ.ศ.2558 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.2528 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง เรื่อง สุสานและฌาปนกิจกสถาน พ.ศ.2544 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การขอใช้อาคารสถานที่และอัตราค่าธรรมเนียม วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด