สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดต้องค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด