ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1.บทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ 2.บทความเรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเนอะแยะ 3.บทความเรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.บทความเรื่อง ผมคับข้องใจครับ 5.บทความเรื่อง ขอวีดีโอการจัดงาน อ่านต่อ ...
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563 เชื่อมโยง ...
ข่าวจากfacebook อบต.บ้านหม้อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางwww.Banmor.go.th
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
“ข่าวอบต.บ้านหม้อ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ขอให้ประชาชนตำบลบ้านหม้อ ศึกษารายละเอียดเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับอบต.บ้านหม้อ ตามที่รัฐได้ยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ ภาษีบำรุงท้องที่(ภาษีที่ดิน) และจัดเก็บภาษีใหม่ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แทนตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เห็นว่าการจัดเก็บภาษีใหม่ อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้ทุกครอบครัวได้ศึกษารายละเอียด ภาษีใหม่และอบต.บ้านหม้อจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1.อบต.บ้านหม้อ จะทำการสำรวจข้อมูล/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินเพื่อการเกษตร/ที่ดินและบ้าน/ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ 2.การกำหนดฐานภาษีที่ต้องจ่าย อัตราประเมินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด