ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563 เชื่อมโยง ...
ข่าวจากfacebook อบต.บ้านหม้อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางwww.Banmor.go.th
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
“ข่าวอบต.บ้านหม้อ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ขอให้ประชาชนตำบลบ้านหม้อ ศึกษารายละเอียดเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับอบต.บ้านหม้อ ตามที่รัฐได้ยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ ภาษีบำรุงท้องที่(ภาษีที่ดิน) และจัดเก็บภาษีใหม่ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แทนตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เห็นว่าการจัดเก็บภาษีใหม่ อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้ทุกครอบครัวได้ศึกษารายละเอียด ภาษีใหม่และอบต.บ้านหม้อจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1.อบต.บ้านหม้อ จะทำการสำรวจข้อมูล/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินเพื่อการเกษตร/ที่ดินและบ้าน/ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ 2.การกำหนดฐานภาษีที่ต้องจ่าย อัตราประเมินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ ...
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ ท่านสามารถตวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งดังนี้ 1หน่วยเลือตั้งที่1.หมู่1และหมู่2 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(อนามัยเก่า) 2.หน่วยเลือกตั้งที่2 หมู่3 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ หน้าที่ทำการอบต.บ้านหม้อ 3.หน่วยเลือกตั้งที่3 หมู่4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บริเวณโรงเรียนคงคารามวรวิหาร 4.หน่วยเลือกตั้งที่4 หมู่ที่5 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บริเวณสระน้ำบันไดอิฐวิลเลจ 5.หน่วยเลือกตั้งที่5 หมู่ที่6 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ศาลาหัวกระถิน(สะพานเหลือง) วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อประเทศไทยของเรา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด