ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข เทศบาลเมืองหนองคาย
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาในระดับภาคและระดับประเทศ อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย (ชั้น 7) นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ ...
โครงการคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วัตถุประสงค์ในการจัดในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อกระจกในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และการค้นหาผู้ป่วยที่ตาบอดจากโรคต้อกระจก ที่อยู่ในชุมชน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล คณะอาจารย์แพทย์ ประจำภาคมีวิชาภาควิชาจักษุวิทยา หน่วยต้อหิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ภายในงานจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น วัดสายตา ตรวจจอตาและรับฟังการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อ่านต่อ ...
พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด