ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี มีนายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมพิธี
... อ่านทั้งหมด