ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.09 น. นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีพระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์ พระอารามหลวง ราชบุรี….........
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ นายสุรพล ดีสามสกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานค
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี  ยินดีต้อนรับ นายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงานฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556-2557
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด