ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
บรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข็มแรก วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอประจันตคาม
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด