ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการชี้แจง
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ ...
การประชาสัมพันธ์แผนเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ระดับภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๓๗
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด