ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มีนาคม 2566 คณะข้าราชการและพนักงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และ ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
2 มีนาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ รับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ณ ห้องประชุมไหมทอง ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
3 มีนาคม 2566 นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
22 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ ณ ห้องประชุมไหมทอง ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด