ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ -------- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
21 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมการจัด KM เรื่อง “การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุปราศจากมอดโดยไม่ใช้สารเคมี” ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563”
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
21 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังสรุปผลงานของที่ปรึกษา ณ บริษัท สะเร็นออแกนิค จำกัด เลขที่ 200 หมู่ 8 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
19 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด