ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2565ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองนายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11) พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ ...
แนวทางการพัฒนาหนองหาร เพื่อเดินหน้าพัฒนาสกลนครอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งโอกาสนี้ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการพัฒนาหนองหาร การจัดพิธีตักบาตรทางน้ำ การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น การปล่อยปลากินสาหราย เพื่อเดินหน้าพัฒนาสกลนครอย่างยั่งยืน #เดินหน้าพัฒนาหนองหาร อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขายทอดตลาดพัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนตลาดกลางเพื่อการเกษตร
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมดำเนินการประมูลขายทอดตลาดพัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนตลาดกลางเพื่อการเกษตร และพัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 ซุ้ม ณ อาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ดอนลังกา
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนขาม-ดอนลังกา สร้างพื้นที่ป่า สร้างสวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ชาวสกลนคร อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด