ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข เทศบาลเมืองหนองคาย (31/10/2565)
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560 (24/07/2560)
ประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (21/07/2560)
โครงการคัดกรองค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย (17/07/2560)
พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 (08/07/2560)
การประชุมร่วม สสวท. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (30/06/2560)
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับชุมชน (20/06/2560)
โครงการสภากาแฟ (Morning Talk) (26/04/2560)
ประชุมข้อราชการ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน (26/04/2560)
กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 (24/04/2560)