ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
อบจ.พิษณุโลก มอบรถสามล้อโยก-รถเข็นนั่งให้ผู้พิการ 2 ราย ในอำเภอวัดโบสถ์ (25/0//5639)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (07/06/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (07/06/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (02/06/2564)
อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13/10/2563)
อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (13/10/2563)
อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (12/10/2563)
อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือเตรียมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (09/10/2563)
อบจ.พิษณุโลก มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการ 4 ราย ใน อ.พรหมพิราม - อ.บางระกำ (09/10/2563)
อบจ.พิษณุโลก พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พรหมพิราม ในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 (08/10/2563)