- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่อปท.(รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) (01/04/2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding) (01/04/2562)