ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (09/08/2559)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรมพระธาตุหล้าหนอง ระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (27/07/2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างบันไดลงบริเวณลานวัฒนธรรมตามลำน้ำโขง หน้าสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดหนองคาย (07/07/2559)
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 32 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (16/06/2559)
สอบราคาจ้างรื้อถอน รายนายอ๊อด หน่อกรุณา, นางสาวสุวจี บุญญาพัฒนาพงศ์ (07/06/2559)
สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร รายนางวิไล ปิไชยญาณ (07/06/2559)
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (28/03/2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนพร้อมขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกถนนสายเดิมตัดกับถนน ง 12 (ชุมชนดอนมน) (18/03/2559)
ประมูลเช่ารถยนต์ม่ใช้ในราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (10/03/2559)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธาณะ ถนนรอบหนองไผ่เกี๊ย (ชุมชนหนองไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (04/03/2559)