ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปรกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนมินิอิงริชโปรแกรม (MEP) โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (20/07/2560)
ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฮแมส ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20/07/2560)
สอบราคาวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อจัดสรรให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา (03/07/2560)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์วัดมีชัยท่า (ชุมชนมีชัย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29/06/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร (21/06/2560)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา (20/06/2560)
รายชื่อผู้เสนอราคา ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและย้ายเสาไฟฟ้าพญายานาค จากถนนประจักษ์ ไปยังซอยบันเทิงจิต,ซอยศรีษะเกษ,ซอยสุขประชา,ซอยศรีเมือง,ถนนปราบฮ่อ,ซอยศรีคุณเมือง และซอยลำดวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/05/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและระบบสูบน้ำอัตโนมัติ ชุมชนวัดธาตุ (27/04/2560)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ในเดือน มีนาคม 2560 ไม่มีข้อมูล (31/03/2560)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (01/02/2560)