แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (19/07/2564)
แผนการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (26/06/2563)
แผนดำเนินงานอบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 (27/11/2562)
โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" (15/11/2562)
โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" (15/11/2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 (11/11/2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 (30/05/2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (14/12/2560)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14/12/2560)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 (06/11/2560)