ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ รายนายสมบูรณ์ รุ่งเรืองวรโชติ (10/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน จำนวน 33 โครงการ (25/04/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (24/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่อง อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียงพร้อมจอ LED. กิจกรรมฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระใส (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีี เครื่องเสียง ระบบไฟเอฟเฟค จัดทำระบบเสาต้นน้ำ และระบบอุโมงค์ พร้อมแสดงดนตรีสำหรับกิจกรรม เก๋ไก๋ สไตล์หนองคาย (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าเวที เครื่องเสียง ระบบไฟบนเวทีและอาคาร กิจกรรมม่วนกุ๊บ สงกรานต์อีสานหนองคาย (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์และขาตั้ง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้างครูและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย ปีงบประมาณ 2561 โดยเฉพาะเจาะจง (22/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ (30/01/2561)