ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่อปท.(รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด