ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปรกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนมินิอิงริชโปรแกรม (MEP) โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฮแมส ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อจัดสรรให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์วัดมีชัยท่า (ชุมชนมีชัย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและย้ายเสาไฟฟ้าพญายานาค จากถนนประจักษ์ ไปยังซอยบันเทิงจิต,ซอยศรีษะเกษ,ซอยสุขประชา,ซอยศรีเมือง,ถนนปราบฮ่อ,ซอยศรีคุณเมือง และซอยลำดวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและระบบสูบน้ำอัตโนมัติ ชุมชนวัดธาตุ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ในเดือน มีนาคม 2560 ไม่มีข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในเดือน มีนาคม 2560 ไม่มีข้อมูล
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ พร้อมงานประติมากรรมตลาดแคมของ (ฝั่งริมโขง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่โรงฆ่าสัตว์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อโครงการหอกระจายข่าวไร้สายชุมชน ภายในเขตเทศบาล 43 ชุมชน (พร้อมติดตั้ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดทำห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดโลกทัศฯ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 4 ห้องเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โณงเรียนเทศบาล 1 วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรมพระธาตุหล้าหนอง ระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างบันไดลงบริเวณลานวัฒนธรรมตามลำน้ำโขง หน้าสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดหนองคาย วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 32 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างรื้อถอน รายนายอ๊อด หน่อกรุณา, นางสาวสุวจี บุญญาพัฒนาพงศ์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร รายนางวิไล ปิไชยญาณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนพร้อมขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกถนนสายเดิมตัดกับถนน ง 12 (ชุมชนดอนมน) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลเช่ารถยนต์ม่ใช้ในราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธาณะ ถนนรอบหนองไผ่เกี๊ย (ชุมชนหนองไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องคณะผู้บริหาร และห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาธนานุบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ชั้น 7 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV System พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองคาย วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซืือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกาารคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา และโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกาีมีส่วนร่วมของครู ชุมชน นักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงรเียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านมีชัย วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายเดิม วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยดงนาเทา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสรางถนนตอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำโรงรเียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูซอยประพันธ์โพธิเสน (ชุมชนดอนกลาง) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ และรายการอื่น ๆ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราครซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน แบบ 6 ตู้/ชุด จำนวน 4 ชุด วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างจัดทำห้องเรียนมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด