ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปรกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนมินิอิงริชโปรแกรม (MEP) โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฮแมส ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด